Spoločnosť Via Cassa – Združenie priateľov histórie, vojenstva, šermu a pouličného divadla

Spoločnosť Via Cassa je mladý šermiarsky kolektív,

ktorého cieľom je štúdium histórie, nácvik a predvádzanie šermiarskych, divadelných a iných umeleckých podujatí, organizovanie kurzov, workshopov a záujmových krúžkov, udržovanie a rozširovanie tradície historického šermu, dobového vojenstva a pouličného divadla v Košiciach, kde sa snažíme divácky atraktívnym a zaujímavým spôsobom predstaviť širokej verejnosti bohatú a krásnu históriu tohto mesta a jeho okolia počas storočí, keď Slovensko ako súčasť Uhorska hralo významnú úlohu v dejinách Európy. Svojou činnosťou sa snažíme zaujať najmä mladých ľudí, ktorých životom sa snažíme dať správny smer a možnosť sebarealizácie.

Pre obyvateľov Košíc a okolia v priebehu roka organizujeme množstvo podujatí – z toho vystúpenia pri príležitostí osláv Dní mesta Košice a projekt Košické historické leto majú už niekoľkoročnú tradíciu a stále sa zvyšujúcu kvalitu. Naša činnosť je skutočne veľmi bohatá a rôznorodá, najviac sa preto o našej činnosti dozviete priamo na našich vystúpeniach, kde vás radi uvítame.

 

webstránka:

http://www.viacassa.eu/.