Program štátneho divadla v Košiciach

Aktualizovaný program Štátneho divadla v Košiciach nájdete každý deň na stránke:

http://www.sdke.sk/index.php?page=program_sk

zdroj: www.sdke.sk.