Kultúra

Divadelná scéna mesta Košice je bohato zastúpená škálou štátnych i nezávislých súborov. Najväčšie divadlá spravidla majú okrem hlavnej scény aj sesterské štúdiá. Štátne divadlo je klasickým divadlom s činoherným, operným a baletným súborom. Predstavenia sa konajú v historickej budove na Hlavnej ulici a v Malej scéne, ktorá uvádza komorné činohry a komédie.

Bábkové divadlo Košice vzniklo v roku 1956 a v roku 1997 popri ňom vznikla činoherná scéna Jorik. Divadlo Thália, uvádzajúce svoje predstavenia v maďarčine, bolo otvorené v roku 1969 a v roku 1995 si otvorilo Divadelný súbor Máraiho. Iným divadlom národnostnej menšiny v Košiciach je Divadlo Romathan, založené v roku 1992 ako jediné svojho druhu na Slovensku. Svoje predstavenia uvádza v rómčine i slovenčine.

Po roku 1989 vznikol celý rad alternatívnych divadiel, z ktorých najvýznamnejšie Staromestské divadlo založila v roku 1997 legendárna košická herecká dvojica Ľubica Blaškovičová a Peter Rašev. Ďalšími sú Divadlo Maškrta, Divadlo na Peróne, Divadlo v kufri a Divadlo Cassia Dance. Mnohé z nich sú zapojené do projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013.
Kasárne Kulturpark

V súvislosti so získaním titulu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 pre Košice bol areál bývalých kasární a vojenských skladov na Kukučínovej ulici vyčlenený pre vytvorenie centra súčasného umenia a modernej nezávislej kultúry. Kulturpark prezentuje tvorbu vo všetkých umeleckých oblastiach, podporuje začínajúcich umelcov a poskytuje priestor pre spoluprácu umeleckého a podnikateľského sektora. V jeho rozsiahlych priestoroch sa usporadúva festival moderného umenia, rôzne koncerty, výstavy, vernisáže, inscenované čítania, divadelné predstavenia, filmové premietania, ale organizujú sa aj tvorivé dielne pre deti.
Kiná

Prvé kino v Košiciach Uránia otvorili v roku 1909[27]. Za komunizmu vzniklo niekoľko kinosál v centre mesta. V roku 1973 vybudovali na sídlisku Terasa veľkokapacitné panoramatické kino Družba s kapacitou cez 500 divákov.[28] Pred nástupom multikín v roku 2008 existovalo v meste ešte päť tradičných kín. V súčasnosti funguje iba jedno – kino Úsmev. Sedemsálové multikino je súčasťou obchodného centra Optima, štvorsálové multikino sa nachádza v obchodnom centre Galéria. Alternatívnymi kinami sú Filmový klub Galéria a Cinefil.
Hudba

Štátna filharmónia Košice bola založená v roku 1969 ako druhý profesionálny symfonický orchester na Slovensku. Okrem svojej aktívnej koncertnej činnosti doma i v zahraničí prezentuje hudobné umenie aj prostredníctvom nahrávok pre rozhlas, televíziu a gramofónové spoločnosti. Je organizátorom troch medzinárodných festivalov: Košickej hudobnej jari, Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola a Festivalu súčasného umenia. Sídlom filharmónie je Dom umenia. K festivalom klasickej a organovej hudby prispieva aj Hudobná spoločnosť Hemerkovcov a Konzervatórium Košice.
Folklór

Najstarším folklórnym súborom z Košíc je folklórny súbor Čarnica, založený v roku 1957. Z jeho radov vzišiel aj legendárny ľudový rozprávač Ján Pisančin alias Ander z Košíc. Veľmi známym a na Slovensku populárnym je folklórny súbor Železiar. Ďalšími sú folklórne súbory Borievka, Hornád, Jahodná a rad detských súborov.

Košické folklórne súbory prezentujú spev a tanec regiónu Abova, Šariša, Spiša a iných východoslovenských oblastí. Pre priaznivcov folklóru je organizovaný Cassovia folkfest každý jún s prehliadkou lokálnych, slovenských i zahraničných súborov. Regionálny charakter majú Abovské folklórne slávnosti konané v neďalekých Rozhanovciach.

Múzeá

V Košiciach, v meste s bohatou históriou, bol už v roku 1872 založený Hornouhorský muzeálny spolok, predchodca dnešného Východoslovenského múzea. Záujemcom o históriu približuje dejiny mesta a celého regiónu Východného Slovenska vo svojich desiatich stálych expozíciách. V hlavnej budove na Námestí Maratónu mieru sa nachádzajú expozície historická, numiznatická, zlatnícka a expozícia Košického zlatého pokladu. V náprotivnej budove Divízie sú inštalované expozície prírodovedná a umeleckopriemyselná. V areáli Katovej bašty, východného pozostatku košického mestského opevnenia vznikol nový muzeálny areál. Expozícia dejín mesta s katovým bytom a dobovou mučiarňou v Miklušovej väznici je najnavštevovanejším košickým múzeom. V Katovej bašte sa nachádza expozícia umeleckého kovolejárstva a k nej upínajúca sa replika tureckého domu Rodošto je hlavným exponátom expozície Františka II. Rákociho.

Počiatky technického múzea v Košiciach spadajú do vojnového roku 1943. Časť jeho exponátov tvorilo základ pri budovaní Slovenského technického múzea, jediného svojho druhu v republike. Vo svojich 21 expozíciách pokrýva dejiny techniky vo všetkých technických odboroch. V samotnom meste je inštalovaných 13 expozícií a v hlavnej budove je umiestnené aj planetárium. V areáli letiska Košice-Barca sa nachádza Múzeum letectva.

Múzeum Vojtecha Löfflera je špecializovaným múzeom, ktoré vzniklo v roku 1993 ako dar mestu od významného košického sochára Vojtecha Löfflera a jeho manželky Kláry. Základ múzea tvorí 2000 exponátov majstrovej súkromnej zbierky. Okrem toho je múzeum významným výstavným priestorom trojrozmerného umenia.

Múzeum voskových figurín v Urbanovej veži je typom komerčného turistického múzea. Dejiny mesta približujú figuríny historických postáv i súčasných osobností, ktoré sú s Košicami nerozlučne spojené. Medzi nimi nájdeme významných uhorských kráľov, sedmohradské kniežatá, košických umelcov, ale i športovcov.

V Klube národnostných menšín je zriadená pamätná izba Sándora Máraiho. Tento významný spisovateľ, ktorý patrí k svetovej literárnej klasike 20. storočia, sa narodil v Košiciach a v mnohých svojich dielach reflektoval svoj vrúcny vzťah k rodisku.

Archeologické múzeum dokumentuje vývoj mestského opevnenia. Vzniklo po rekonštrukcii Hlavnej ulice v roku 1998, kedy sa mesto rozhodlo pod veľkou betónovou platňou sprístupniť pozostatky stredovekej Dolnej brány.
Galérie

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 a v súčasnosti eviduje 6 400 diel z 19. a 20. storočia. V hlavnej budove na Hlavnej ulici, ktorou je Župný dom, sídlia expozície Maliarstvo 19. storočia na Východnom Slovensku, Umenie 20. storočia na Východnom Slovensku a Slovenská grafika 20. storočia. Druhá budova galérie v pseudohistorizujúcom štýle na Alžbetinej ulici hostí expozíciu Július Jakoby – výber z tvorby a Košice vo výtvarnom umení.

Popartová Mihal Gallery v ulici Na prachárni ponúka expozíciu 25 originálnych obrazov svetoznámeho maliara s východoslovenskými koreňmi Andyho Warhola. Medzi nimi aj známe dielo Marylin Monroe, ale aj Wayne Gretzky, Hans Christian Andersen, Martha Graham a Teddy Roosevelt. Ďalšími atrakciami galérie sú niektoré Warholove sieťotlače, portfólio Kosáky a kladivá a dielo Zvestovanie na motívy Leonarda da Vinci.

Galéria KOPA DeSIGN na Kováčskej ulici sa sústreďuje na moderné umenie, pričom ponúka svoje priestory pre výstavy rôznych umelcov. Taktiež sa špecializuje na promovanie začínajúcich tvorcov.
Knižnice

Štátna vedecká knižnica naväzuje na bohatú knižničnú tradíciu Košickej univerzity, založenej v roku 1657. Historický fond predstavuje 90 000 zväzkov kníh od inkunábul (tlačí do roku 1500) po knihy zo začiatku 20. storočia, najmä z oblasti teológie, práva, medicíny, histórie a prírodných vied. Súčasná organizácia, založená v roku 1946, má právo povinného výtlačku. Popri knižnici funguje Nemecká študovňa Goetheho inštitútu, Informačné stredisko Rady Európy, vzdelávacie centrum amerikanistiky InfoUSA a Britské centrum.

Verejná Knižnica Jána Bocatia je mestskou knižnicou s ôsmimi pobočkami v najväčších mestských častiach. Vznikla v roku 1921 a má samostatné oddelenie čitárne časopisov, hudobné oddelenie a oddelenie regionálnej literatúry.

Knižnica pre mládež mesta Košice je špecializovaná knižnica pre prácu s deťmi a mládežou. V prevádzke je od roku 1955 s piatimi pobočkami v najdôležitejších mestských častiach.
Médiá

Od roku 1962 vysiela z Košíc štúdio štátnej verejnoprávnej televízie (dnes STV), ktoré prispieva najmä regionálnym spravodajstvom. Košická televízia TV Naša začala vysielanie v roku 1996 a bola jednou z prvých lokálnych televízií na Slovensku. Tradícia medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák siaha po rok 1995.

Rozhlasové vysielanie v Košiciach bolo spustené v roku 1927. Okrem Slovenského rozhlasu sídli v meste niekoľko lokálnych komerčných rádií s pôsobnosťou pre mesto, alebo aj celé Východné Slovensko.

Regionálnym denníkom pre mesto Košice je Korzár. Večerné noviny Košický večer boli založené v roku 1968 a denne vychádzali do roku 2004. Tradícia tohoto legendárneho košického denníku bola zachovaná a dnes vychádza v rámci skupiny Korzár raz týždenne, v piatok. Listy košické sú kultúrno-spoločenský magazín mapujúci súčasnosť i históriu Košíc a blízkeho okolia. Vychádzajú raz za dva mesiace. Ostatné celorepublikové periodiká majú v Košiciach svoje detašované redakcie.

 

zdroj: www.wikipedia.sk.