Kostoly v meste

Kostoly, ktoré sa nachádzajú na území mesta Trnava:

Kostol sv. Heleny (z roku 1238)
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (z 13. storočia) – klariský
Dóm – Bazilika sv. Mikuláša (z roku 1380)
Katedrála sv. Jána Krstiteľa (z roku 1637) – univerzitný
Kostol sv. Jakuba staršieho, apoštola (z roku 1640) – františkánsky
Kostol sv. Jozefa (z roku 1671) – pavlínsky
Kostol Najsvätejšej Trojice (z roku 1729) – jezuitský
Kostol sv. Anny (z roku 1776) – uršulínsky
Evanjelický kostol a. v. (z roku 1924).