Kontakt

Najlepšie spojenie s predstaviteľmi svojho mesta dosiahnete v kancelárii prvého kontaktu.

Svoje služby občanom ponúka v úradných hodinách:

Pondelok: 8.00 – 16.00 hod.
Utorok: 8.00 – 16.00 hod.
Streda: 8.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 8.00 – 16.00 hod.
Piatok: 8.00 – 15.00 hod.
Recepcia tel. č.: +421 51 3100 505
Vyplnený dotazník môžete zaslať na e-mail adresu: ludmila.haleckova@presov.sk

 

zdroj : www.presov.sk.