Kontakt

Primátor :

Mgr. Peter Gogola

Zvolený za: nezávislý

Pracovisko: Mestský úrad,

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048/ 4330 101, 102 Fax: 048/ 411 35 75

 

E-mail: kancelariaprimatora@banskabystrica.sk /

E-mail: primator@banskabystrica.sk /.