Čestní občania mesta Košice

Jean Paul Costa – predseda európskeho súdu pre ľudské práva, od 2008
Primátor mesta Košice František Knapík odovzdal v piatok 4. apríla 2008 verejné ocenenie „Čestný občan mesta Košice” Jeanovi Paulovi Costovi – predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva. Návrh na udelenie cenného verejného ocenenia „Čestný občan mesta Košice”(v súlade so Štatútom mesta Košice) predložila predsedníčka Ústavného súdu SR (Ivetta MacejkováCena bola udelená Jeanovi Paulovi Costovi pri príležitosti 15. výročia vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky..